Gå til sideindhold

Forsikring

Forsikringsforhold for børn indskrevet i Hvidovre Kommunes skoler, fritidsordninger og institutioner. 

 

Det er forældrenes eget ansvar at tegne en ulykkesforsikring på sit barn/sine børn, som skal starte i skole og SFO.
At Hvidovre Kommune opfordrer alle forældre til at tegne heltidsulykkesforsikring for deres børn, som også dækker tandskader og skader, der giver varige mén. Private ulykkesforsikringer har særlige regler omkring nærmere bestemte farlige sportsgrene, spørg i forsikringsselskabet. Hvidovre Kommunes institutioner arrangerer ikke deltagelse i sådan sport.


Tandskader:
Hvis barnet får tandskader, behandles disse af den kommunale tandpleje indtil barnet fylder 18 år.
Hvis en eventuel skade kræver behandling efter at barnet er fyldt 18 år, skal denne behandling ske hos egen tandlæge og for egen regning.

 

Børnenes ejendele:
Institutionen har intet ansvar for de ejendele, som børnene og deres forældre selv medbringer.
Det gælder tøj, briller, smykke, legetøj, penge, elektronisk udstyr, cykler m.v.
Institutionen har ikke en forsikring, der dækker børnenes private ejendele.

 

Børnenes erstatningsansvar:
Børn er – ligesom voksne – erstatningsansvarlige for skader, som de forvolder på andre mennesker og andres ejendele. Dette gælder både ved aktiviteter i institutionen, ved aktiviteter der afholdes udenfor institutionen, for eksempel udflugter, lejrskoler, virksomhedsbesøg, børnefødselsdage eller lignende. Børnene er også erstatningsansvarlige for det undervisningsmateriale, som skolen stiller til rådighed.
Familiens indboforsikring har muligvis en ansvarsdækning, der i nogle tilfælde kan betale for det erstatningskrav, som bliver rejst overfor barnet, spørg i dit forsikringsselskab.
Der gælder særlige regler for helt små børn, spørg i dit forsikringsselskab.

 

Transport af børn i biler:
Når børn er passagerer i en bil eller bus er børnene dækket af køretøjets ansvarsforsikring efter Færdselslovens bestemmelser.

Dækningen gælder uanset, om transporten sker i en privat bil eller i køretøj ejet af institutionen, og omfatter al kørsel, uanset formål.
Ved planlagt kørsel vil institutionen indhente forældrenes tilladelse.
Kørsel med børn uden forældrenes tilladelse, vil det kun ske i akutte nødsituationer.
Forsikring for dit barn som nu skal i skole

 
Erhvervspraktik:
Ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering er eleverne omfattet af Statens Erstatningsordning, der dækker både tilskadekomst og ansvar.

Vejledning pr. 1. april 2015


Lejrskoler i udlandet:
Elever, der skal rejse til udlandet SKAL derfor anskaffe sig et EU-sygesikringskort (kaldet Det Blå EU-Sygesikringskort).EU-sygesikringen dækker ved midlertidige ophold i EU og EØS-landene - det vil sige EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz

EU-sygesikringskort bestilles digitalt på www.borger.dk - Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket. Det er GRATIS at bestille kortet.
Vær opmærksom på at det tager 2-3 uger fra du har bestilt kortet på borger.dk, til du modtager det.

 

Ejendele:
Skolen bærer intet ansvar for de ejendele, som eleverne medbringer. Det gælder tøj, briller, smykker, legetøj, penge, elektronisk udstyr, cykler mv. Skolen har ikke en forsikring, der dækker ovenstående.

 

Privat rejseforsikring:
Hvidovre Kommune anbefaler, at familierne tegner en privat rejseforsikring, hvis yderligere dækning ønskes. Hvidovre Kommune anbefaler også, at der tegnes en heltidsulykkeforsikring, der også omfatter tandskader og skader, der kan give varige mén.


Husk, at du som forældre altid er ansvarlig for at holde dig orienteret om nyeste regler.


HUSK AT MEDBRINGE DET BLÅ/GULE SYGESIKRINGSKORT + EVT. OPLYSNINGER OM PRIVAT TEGNET FORSIKRING PÅ ALLE KLASSEREJSER OG LEJRSKOLER.

 Senest opdateret 20.03.2024 10:59 af DFF
Apricore logo