Gå til sideindhold

Samarbejdet

DEN ÅBNE SKOLE
Hvidovre Ungdomskole præsenterer en bred vifte af tilbud i “Den Åbne Skole”-samarbejdet med alle kommunens folkeskoler. Det koster ikke noget og samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og får et større kendskab til lokalsamfund og fritidsliv.

 

SAMARBEJDET OM DEN ÅBNE SKOLE
Et anderledes tilbud til folkeskoleeleverne

 

MEEBOOK

Alle tilbud er planlagt, så de understøtter Fælles Mål for fagene.

Der er knyttet konkrete læringsmål til hvert tilbud.

Folkeskolelæreren kan “tage målene med hjem” og sætte ind i sine forløb og fag i MeeBook.

 

LOKAL SAMMENHÆNGSKRAFT & KENDSKAB

Samarbejdet mellem folkeskolerne og Ungdomsskolen skal styrke den lokale sammenhængskraft.

Det skal bidrage til, at eleverne stifter bekendtskab med fritidsmulighederne, som Hvidovre rummer - herunder Hvidovre Ungdomsskole, som alle unge i kommunen kan benytte frit.

 

ELEVERNES LÆRING & LÆRERNES MÅL

Ungdomsskolens tilbud bidrager til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau. Alle vores tilbud tager udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål.

 

UNGDOMSSKOLENS UNDERVISERE

Vores undervisere har solid faglig baggrund fra forskellige professioner, samt forskellige pædagogiske uddannelser. Det vigtigste hos underviserne er deres engagement og faglighed i netop den aktivitet, som vi tilbyder de unge.

 

UNGDOMSSKOLE-KONTAKTPERSON

På din folkeskole er der en ungdomsskolekontaktperson. Ungdomsskolekontaktpersonen er ambassadør og bindeled mellem ungdomsskolen og folkeskolen vedrørende nye tilbud, information og koordinering.

 

 

 Senest opdateret 03.05.2022 09:01 af DFF

Apricore logo