Samarbejdet
 

DEN ÅBNE SKOLE
Hvidovre Ungdomskole præsenterer en bred vifte af tilbud i “Den Åbne Skole”-samarbejdet med alle kommunens folkeskoler. Det koster ikke noget og samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og får et større kendskab til lokalsamfund og fritidsliv.

 

MEEBOOK

  • Alle tilbud er planlagt, så de understøtter Fælles Mål for fagene.
  • Der er knyttet konkrete læringsmål til hvert tilbud.
  • Folkeskolelæreren kan “tage målene med hjem” og sætte ind i sine forløb og fag i MeeBook.
 

SAMARBEJDET OM DEN ÅBNE SKOLE
Et anderledes tilbud til folkeskoleeleverne

 

LOKAL SAMMENHÆNGSKRAFT & KENDSKAB
Samarbejdet mellem folkeskolerne og Ungdomsskolen skal styrke den lokale sammenhængskraft.
Det skal bidrage til, at eleverne stifter bekendtskab med fritidsmulighederne, som Hvidovre rummer - herunder Hvidovre Ungdomsskole, som alle unge i kommunen kan benytte frit.

 

ELEVERNES LÆRING & LÆRERNES LMU
Ungdomsskolens tilbud bidrager til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau. Alle vores tilbud tager udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål.

 

UNGDOMSSKOLENS UNDERVISERE
Vores undervisere har solid faglig baggrund fra forskellige professioner, samt forskellige pædagogiske uddannelser. Det vigtigste hos underviserne er deres engagement og faglighed i netop den aktivitet, som vi tilbyder de unge.

 

UNGDOMSSKOLE-KONTAKTPERSON
På din folkeskole er der en ungdomsskolekontaktperson. Ungdomsskolekontaktpersonen er ambassadør og bindeled mellem ungdomsskolen og folkeskolen vedrørende nye tilbud, information og koordinering.Senest opdateret 25.10.2018 09:00 af DFF