Fælleselevråd
 

HVAD ER FÆLLESELEVRÅD?

  • Det er stedet hvor alle elevrådene på skolerne mødes, arbejder sammen og inspirere hinanden.
  • Ungdomsskolen er tovholder for Fælleselevrådet.
  • Ungdomsskolen inviterer alle elevråd til koordinerende møder et antal gange om året.
  • Fælleselevrådet bliver hørt, når det er store politiske emner til debat som vedrører unge i Hvidovre Kommune, som f.eks. i forbindelse med skolesammenlægningerne.
  • Fælleselevrådet har også mulighed for at føre en dialog direkte med forvaltningen om f.eks. IT på skolerne.

 

REPRÆSENTANTER FRA UNGDOMSSKOLEN I FÆLLESELEVRÅDET 2018/2019


Freja R. Larsen

Theis F. Groth-Poulsen

 

 
Dokumenter for Fælleselevråd


Senest opdateret 13.11.2018 09:07 af DFF