Gå til sideindhold

Vejledning

Uddannelsesvejledning i 10. klasse

I 10. klasse arbejder du med at blive parat til at vælge uddannelse, og du får mulighed for at undersøge forskellige ungdomsuddannelser.

 

Du får vejledning af din uddannelsesvejleder individuelt, i mindre grupper og i klassen.

 

På vej mod en ungdomsuddannelse

Uddannelsesparathed

Vurderingen følger med dig fra 9. klasse og videre i 10. klasse.

I 10. klasse vurderer vi også dine faglige, personlige, sociale og praksisfaglige færdigheder.

Som en del af 10. klasse arbejder du med dine planer omkring uddannelse. Det gør du f.eks. gennem arbejdet med din OSO-opgave (Obligatorisk Selvvalgt Opgave).

 

Proces for uddannelse- og valgparat

Opfylder du adgangskravene til ungdomsuddannelse?

 • Klassen (kollektiv vejledning)
 • Obligatorisk brobygning
 • Eventuelle erhvervspraktikforløb

Det er også muligt for dig at:

 • Deltage i aktiviteter arrangeret af Ungeenheden f.eks. uddannelsesaften og Mød en virksomhed
 • Komme til Åbent Hus og besøgsdag på ungdomsuddannelserne.

Opfylder du ikke adgangskravene til din 1. prioritet

Din uddannelsesvejleder følger op på den vejledning, du har fået indtil nu og støtter dig i at blive uddannelsesparat i løbet af din 10. klasse.

 

Udover obligatorisk brobygning og kollektiv vejledning er der også mulighed for:

 • Samtaler med UU-vejleder, individuelt eller i grupper
 • Særlige erhvervspraktikforløb
 • Besøg på uddannelsessteder
 • Besøg på arbejdspladser.
 • Brobygning

Brobygning er et forløb, hvor du prøver at gå på en ungdomsuddannelse i en kort periode.

 

I 10. klasse er der en uges obligatorisk brobygning. Du tilmeldes på egen hånd i uge 46 og med hele din klasse og en lærer i TEC-ugerne.

 

På brobygningsforløbet får du en fornemmelse af, hvordan det er at gå på en ungdomsuddannelse. Du bliver klogere på, hvilke krav uddannelsen stiller til dig, og du kommer til at opleve, hvordan det er at gå på skolen.

 

Du møder både elever, lærere og vejledere på uddannelsen.

 

Hvad laver du i brobygning?

I brobygning vil du:

 • Deltage i den faglige undervisning på skolen
 • Få erfaringer med lektier, metoder, omgangsform med mere
 • Opleve skolens sociale liv og kultur
 • Møde elever og lærere på skolen
 • Få kendskab til mulighederne for videreuddannelse.

Erhvervspraktik i 10. klasse

Erhvervspraktik er ikke obligatorisk i 10. klasse, men det er en god mulighed for at afprøve et bestemt job.

 • Du bliver en del af en arbejdsplads og får lov til at opleve et job indefra.
 • Hvordan passer jobbet på dig og dine tanker om job og uddannelse?
 • Brug dine erfaringer fra din erhvervspraktik til dine overvejelser om uddannelsesvalg.

Du skal som hovedregel selv finde din erhvervspraktikplads, men du er naturligvis velkommen til at søge råd og vejledning hos din uddannelsesvejleder.

 

Det kan være en god idé:

 • at lave en liste over de jobs du gerne vil afprøve 
 • besøg virksomheder/forretninger i nærheden af hvor du bor
 • at ringe og lave en aftale om at komme forbi til en snak
 • søg eller spørg dig for i dit eget netværk fx dine forældre eller andre som du kender
 • Du skal udfylde formularen fra din vejleder til erhvervspraktik, når du har fundet en erhvervspraktikplads
 • Tal altid med din lærer om, hvilken uge, det kan lade sig gøre at komme i erhvervspraktik

Ansøgning til ungdomsuddannelse

UU-vejlederen på din skole vil give dig og din klasse en introduktion til arbejdet med ansøgning i Optagelse.dk.

 

Senest 1. marts skal du og evt. dine forældre have udfyldt og underskrevet din ansøgning, som skal på Optagelse.dk sammen med relevante dokumenter for dit optag. Dine forældre skal underskrive din ansøgning med Mit Id.

Herefter bliver din ansøgning automatisk sendt til den skole, du ønsker som din første prioritet.

 

Uddannelsesvejleder:

Laura Såby Heyde 

Mobilnummer: 22 64 67 47

 e-mail: wlh@hvidovre.dk

Du kan også skrive til Laura på Aula. Senest opdateret 20.03.2024 11:03 af DFF
Apricore logo