Gå til sideindhold

Dit år - dine fag

På Hvidovre Ungdomsskoles 10. klassecenter skal du sammensætte dit eget skema på 30 lektioner om ugen. Du kan afslutte skoleåret med 10. klasses afgangsprøve - som de fleste gør.

 

Alle skal have dansk, matematik og engelsk, og oven i skal du vælge mellem en række valgfag afhængig af dine mål og din motivation. De tre obligatoriske fag har du på et stamhold.

 

Du får det bedste og mest varierede skoleår, når du vælger valgfag efter interesse.Dine valgfag kan også hjælpe dig i din personlige og faglige afklaring om uddannelse eller job.

Udover de obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik, kan vælge fransk, tysk og fysik/kemi.

 

Vi anbefaler, at du skal fokusere på valgfag, som du brænder for. Her er der plads til fordybelse, udfordring og udvikling. Du kan frit vælge mellem vores 6 valgfagspakker. Alle valgfagspakker er på 6 lektioner om ugen, og de ligger på én og samme dag. Når du har valgt valgfagspakke, skal du tilvælge yderliger 3 enkelte valgfag á 2 lektioner om ugen. Husk på, at du skal have et skema på 30 lektioner om ugen.

 

Velkomstsamtale og valgfagsbrev

Når du har tilmeldt dig på optagelse.dk, får du (ikke dine forældre) et brev i din e-Boks. Det er et skema, som du skal udfylde med dine valgfagsønsker. Du skal sende det tilbage til os inden 14 dage.

 

Derefter skal du komme til velkomstsamtale. Det skal du, for at vi kan lære dig lidt bedre at kende, så vi kan sætte dig på det stamhold, som passer bedst til dine ønsker og forudsætninger.

 

Vi snakker også om dine valgfagspakker, og du kan høre mere om dem. Vi taler også med dig om, hvad du forventer.

  • Om du ønsker at få gymnasierettet undervisning, skal du være klar til lektier
  • Om du ønsker afklaring og job-rettet undervisning, skal du mere i brobygning
  • Om du ønsker håndværksrettet undervisning skal du med klassen deltage i ca. 2 dages undervisning om ugen på erhvervsskole - sammen med din klasse og en lærer fra 10. klassecenteret

Obligatoriske fag

Alle skal have de tre obligatoriske fag. Vi tilpasser de obligatoriske fag, så de er rettet mod dine ønsker, din motivation og dine forudsætninger - uanset om du vil videre på gymnasiet, erhvervsuddannelse, job eller du er uafklaret. Vi stræber efter at tilpasse kravene til dig. Fælles for alle er, at du skal deltage aktivt og positivt i undervisningen.

Hvis du ønsker at få gymnasierettet undervisning, skal du være klar til lektier.

 

Obligatoriske fag for alle:

Dansk 8 lektioner om ugen

Matematik 6 lektioner om ugen

Engelsk 4 lektioner om ugen

 

Valgfag med særlig betydning for dit uddannelsesvalg - især gymnasiet

Du kan tilmelde dig fransk, tysk og fysik/kemi, hvis du har afsluttet faget med prøve i 9. klasse eller har årskarakter i faget. I fransk, tysk og fysik/kemi er der undervisning hele skoleåret. Vær opmærksom på, at fagene fransk, tysk eller fysik/kemi kan være nødvendige for dit fremtidige uddannelsesvalg, især på gymnasieretningen.

 

Fransk 2 lektioner om ugen

Tysk 2 lektioner om ugen

Fysik/kemi 2 lektioner om ugen

 

Hvis du vælger valgfagene tysk, fansk eller fysik/kemi kan du vedligeholde dine faglige kompetencer. Hvis du ønsker at gå til prøve i fagene, har du mulighed for dette med ekstra lektioner i sidste halvdel af skoleåret.

 

Prøveforberedende valgfag i 2. semester

Hvis din karakter er 02 eller under er dette valgfag obligatorisk.

Vi vil sammen arbejde målrettet på at gøre dig klar til prøverne i dansk, engelsk og matematik.Senest opdateret 16.11.2021 13:24 af DFF

Apricore logo