Gå til sideindhold

Behandling af data

Oplysning om behandling af personoplysninger og dine rettigheder

Vi skal informere dig om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

 

Derfor vejleder vi dig her om at:

 • Vi behandler personoplysninger om dig og dit barn/dine børn indskrevet på skolen.
 • Vi kan indsamle og eventuelt videregive personoplysninger om dig og dit barn/dine børn i det omfang, det er nødvendigt for at besvare din henvendelse. Hvis du klager til en anden myndighed over en afgørelse, skolens ledelse har truffet, må du forvente, at vi - i det omfang, det er nødvendigt - videregiver oplysninger til den relevante myndighed.
 • Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at besvare din henvendelse.
 • Vi gemmer dine oplysninger, efter vi har afsluttet sagen. Vi følger arkivloven, og hvis denne lov bliver ændret, kan det medføre ændringer i forhold til, hvor længe vi gemmer dine oplysninger.

 

Du har ret til at:

 • Bede om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Få rettet forkerte personoplysninger om dig.
 • Få dine personoplysninger slettet.
 • Begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
 • Vi sørger for, at andre, som vi måtte have videregivet dine personoplysninger til, bliver underrettet om evt. berigtigelse, sletning eller begrænset behandling.
 • Flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).
 • Gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
 • Modsætte dig system-/computergenererede afgørelser, som alene træffes, fordi du hører til en bestemt persongruppe.
 • Trække dit samtykke om behandling af dine personoplysninger tilbage.

 

Kontakt os, hvis du ønsker at benytte dig af en eller flere af rettighederne ovenfor. Læs mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Christian Abildløkke Rasmussen, Hvidovrevej 278, 2650 

Mail: Databeskyttelsesraadgiver@hvidovre.dk

Telefon: 2399 0515

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Vi indsamler og behandler din personoplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningen 679 af 27. april 2016 og Databeskyttelsesloven nr. 502 af 23. maj 2018.

 

Du kan finde lovgivningen ved at gå ind på www.retsinformation.dk og www.eur-lex.europa.eu

 Senest opdateret 01.06.2023 10:02 af DFF

Apricore logo